เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


พนักงาน จนท. ร่วมอวยพรมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓


(๒ ม.ค.๖๓) นายชาติ สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว นำผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว และคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมอวยพรมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ และรับพรปีใหม่จาก (นายกฯเขียด) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี และนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกเทศมนตรี นายรัตนากร ช้างรบ ที่ปรึกษานายกฯ นายสมาน นึกถึง ประธานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ อาคารอเนกประสงค์การกีฬาและสันทนาการ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว