เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ เปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร


(12 ธ.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด โดยนางพรนิภา วรรณุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะเจ้่าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่อสริมสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรและเกษตรกรในชุมชน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยมุ่งเน้นการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงเป็นหลักในการสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเกษตรของเทศบาลเมืองสระแก้ว อย่างยั่งยืน ต่อไป​ ณ​ ชุมชนเมือง​ย่อ​ยที่​ 21​ บ้านหนองกะพ้อ​