เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


(8 ม.ค. 63)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว บรรยายแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและการจัดสวัสดิการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 2