เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563


(16 ม.ค. 63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมในพิธีฯ โดยภายในงานได้มีพิธีสงฆ์ พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และพิธีประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพครู ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว