เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมโครงการ อปท.ร่วมใจพัฒนาแหล่งน้ำฯ “อปท. ร่วมใจ บำรุงรักษา แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯ” ประจำเดือนมกราคม 2563


(29 ม.ค.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ “อปท. ร่วมใจ บำรุงรักษา แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯ” ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายก หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมโครงการฯ โดยดำเนินกิจกรรม ทุกวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ณ สวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ (สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา)