เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลฯ เปิดฝึกอบรมอาชีพชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองจาน


(18 ก.พ.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน หลักสูตรการเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือน และการทำน้ำหมักมูลไส้เดือนและกิจกรรมการทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (PSB) ประจำปี 2563 โดยมีนางพรนิภา วรรณุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานชุมชนเมืองย่อยที่ 12 และกลุ่มประชาชนในชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพชุมชนในครั้งนี้ ณ สวนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองจาน ชุมชนเมืองย่อยที่ 12