เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ อบรมศึกษาดูงาน"หลักธรรมาภิบาล" 63


(11 ก.พ.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ/หรือต่างประเทศ หลักสูตร "การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 11 -14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว /จังหวัดหนองคาย /จังหวัดอุดรธานี /จังหวัดนครพนม