เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เมืองแคน จ.ศรีสะเกษ


(19 ก.พ.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ นางวพรนิภา วรรณุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน จังหวัดศรีสะเกษ ในหัวข้อเรื่อง"เศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตร"ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ ห้องเฟื่องฟ้า เทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 และสวนเกษตรพอเพียงชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน และศึกษาดูงานศูนย์วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอม เมืองสระแก้ว (OTOP)