เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประชุมประชาคมท้องถิ่น


(24 ก.พ.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศฒนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในที่ประชุมฯ พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายสุรพงษื เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี นายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบลาลเมืองสระแก้ว ประธานชุมชนฯ คณะกรรมการชุมชนทั้ง 21 ชุมชน โดยสิบเอกณัฐฏ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลฯหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ และโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว