เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลฯ เปิดอบรมป้องกันโรคไวรัส และสอนทำหน้ากากด้วยตนเอง


(13 มี.ค.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี โดยสิบเอกณัฐฏ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว และกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่มสตรีเมืองสระแก้ว ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองนกเขาเทศบาลเมืองสระแก้ว พี่น้อง ประชาชน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง #สนับสนุนโดยงบ สปสช.เทศบาลเมืองสระแก้ว ณ อาคารอนเประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว