เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลฯ ติดตามงานปรับพื้นที่ขยายเขตวางท่อระบายน้ำเพิ่ม


(18 พ.ค.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายช่างโยธา และ จนท.ทีมมดงานชุดเฉพาะกิจ กองช่าง ลงพื้นที่ดูแลติดตามการปฏิบัติงานขุดปรับขยายพื้นที่ด้านข้างหลังเพื่อขยายเขตวางท่อระบายน้ำเพิ่ม บริเวณที่จอดรถขยะ