เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เปิด"ตู้ปันสุข"แล้ว


(18 พ.ค.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้เปิด"ตู้ปันสุข" (โดยใช้งบส่วนตัว) มอบชุดเครื่องอุปโภค - บริโภค ให้กับพี่น้องประชาชน และได้มี สท.สงวน ภู่ผ่าน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สท.นพดล จัดพล สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล ได้นำเครื่องอุปโภค - บริโภค มาเติมตู้ปันสุขในวันนี้
#ขอให้พี่น้องประชาชนที่มารับของ"ตู้ปันสุข" พกบัตรประจำตัวประชาชน สวมใส่หน้ากากอนามัย มาด้วยค่ะ ตู้เปิดเวลา 09.00 น.