เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองฯ มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้สูงอายุป่วยติดเตียงฯ


(8 มิ.ย.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่ม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้สูงอายุป่วยติดเตียงและผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 11 ราย ในช่วงสถานการณ์โควิด -19

#โดยได้รับการสนับสนุนจากนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว