เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมแผนประเมินการเตรียมความพร้อม มาตรการผ่อนปรน covid-19


(8 มิ.ย.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยสิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว 2 โรงเรียน กับ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสระแก้ว เข้าร่วมประชุมแผนตรวจประเมินการเตรียมความพร้อม มาตรการผ่อนปรน (covid - 19) ระยะที่ 3 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว