เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลฯ เปิดอบรมกีฬาเปตองผู้สูงอายุ ประจำปี 2563


(3 มิ.ย.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมือง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่พนักงานกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว กล่าวรายงาน โดยมีนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาเปตอง เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563