เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมมอบถุงยังชีพและนมผง


นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ

เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนายตระกุล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี และนายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดสระแก้วและบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมมอบถุงยังชีพและนมผงสูตร 3 จำนวน 32 ราย (2 มิ.ย.63)