เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองฯ มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้สูงอายุป่วยติดเตียงฯ


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว และประธานชุมชน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้สูงอายุป่วยติดเตียงและผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 25 ราย ในช่วงสถานการณ์โควิด -19

#โดยได้รับการสนับสนุนจากนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว (1 มิ.ย.63)