เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ครั้งที่ 3


(10 ก.ย.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมนายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว คณะชมรมลีลาศไลแดนซ์เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ คณะครูศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว โดยมีกิจกรรมหลักสูตรกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ครั้งที่ 3 ตอน ชีวิตวิถีใหม่ ออกกำลังกายสมวัย ต้านโรคภัยไกลตัว ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์วิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว