เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เร่งซ่อมแซมพื้นที่ชำรุด


(2 ก.ย.63) นายระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ กองช่าง ปฏิบัติงานลงพื้นที่เร่งซ่อมแซมถนนที่ชำรุด และเทคอนกรีตหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง