เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


นายอำเภอเมืองฯ และ ทม.สก. เร่งมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


(14 ต.ค.63)นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี นายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกฯ สิบเอกณัฐฏ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ หัวหน้างานฝ่ายงานป้องกันฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ลงพื้นที่เร่งดูแลตรวจสอบบ้านผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนชุมชนเมืองย่อยที่ 14 ที่ได้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติน้ำท่วม ซึ่งทางเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้นำยาสามัญประจำบ้าน พร้อมข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และน้ำดื่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่ได้นำมาช่วยเหลือมอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องในชุมชนบ้านลัดกะสัง ชุมชนเมืองย่อยที่ 14