เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙


ภาคค่ำ (13 ต.ค.63) นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธี พร้อมนางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมในพิธี
นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมในพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณ่ธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนถบพิตร ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว