เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


งานสังสรรค์ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาชีวิต


เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมงานสังสรรค์ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว