เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


พลังมวลชน จ.สระแก้ว สวมเสื้อเหลืองร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ


พลังมวลชนจังหวัดสระแก้ว สวมเสื้อเหลืองร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
วันนี้( 26 ต.ค. 63) เวลา08.30 น. ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 สระแก้ว – สระขวัญ ประชาชนชาวอำเภอเมืองสระแก้ว กว่า 1,500 คน พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองเพื่อแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีการชูพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมโบกสะบัดธงชาติไทย และกล่าวประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลังคนสระแก้ว ร่วมใจปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” และได้ร่วมกันร้องเพลง “ชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี” เพื่อแสดงความรักความสามัคคี จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
นายสมบัติ แซ่อึ้ง ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสระแก้ว ตัวแทนผู้ชุมชนได้ยื่นหนังสือประกาศเจตนารมณ์ต่อนายณัฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมกล่าวว่า ได้นำมวลชนชาวอำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1,500 คน มาเพื่อกล่าวคำปฏิญาณเพื่อปกป้องสถาบันของชาติ และมอบซองเอกสารเพื่อประกาศเจตนารมณ์จะปกป้องสถาบันของชาติ จากสภาพความแตกแยกและการขัดแย้งทางความคิดของสังคมไทยในปัจจุบัน มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เป็นผลดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ พวกเราทุกคนจะร่วมกันปกป้อง และรักษาสถาบันสำคัญของชาติ โดยยึดมั่นในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจะขอเทิดทูนไว้เหนือเกล่าเหนือกระหม่อม เพื่อให้สังคมไทยเกิด “ความสงบ ความสันติ และความสามัคคี”
​ พวกเราชาวอำเภอเมืองสระแก้ว ทุกคน อยากเห็นสังคมไทยกลับมาเป็นสังคมเดิม เป็นสังคมที่มีรอยยิ้ม มีมิตรภาพ มีความเอื้ออาทร ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งสี พวกเราทุกคนมีความหวังและปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีแต่สมานฉันท์และมีรอยยิ้มเกิดขึ้น จึงได้กระทำพิธีปฏิญาณตน เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ของชาวอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว ในวันนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงจุดยืน ที่จะทำให้สังคมไทยเกิดสิ่งที่ทุกคนอยากเห็น คือ ทำให้พี่น้องชาวไทยทุกภาคส่วน มีความรัก ความหวงแหน และความพร้อมที่จะปกป้องสถาบันของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต และทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทย รู้คุณแผ่นดินเกิด โดยเฉพาะ “รู้คุณชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” การดำเนินการปกป้องสถาบันของชาติในครั้งนี้ จะเป็นการจุดประกายความรัก ความสงบ ความสามัคคี และความสมานฉันท์ ของคนในชาติ เราคนไทย ต้องปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต//ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ : ข่าว