เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดพิธีปฐมนิเทศ นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่น 3/2564


(30 ต.ค.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประธานในพิธี พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมตรี นายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว บอร์ดบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่น 1-2 และนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นน้องใหม่ (รุ่น 3 ) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสระแก้ว รุ่น 3 ประจำปี 2564 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองสระแก้ว