เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563


(31 ต.ค63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประธานในพิธี พร้อมนายสุรพงษืเทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี สิบเอกณัฐฏ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองศึกษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 อย่างเรียบง่าย โดยมีกิจกรรมนายกเทศมนตรีได้นำกล่าวคำขอพร-ขมาพระแม่คงคา และนำคณะลอยกระทงตามประเพณีแต่โบราณ ภายในงานมีกิจกรรมรำวงย้อนยุคให้พี่น้องประชาชนร่วมในกิจกรรม โดยมีผู้มาร่วมภายในงานอย่างคึกคัก