เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


รายงานการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันที่ 3


10 กุมภาพันธ์ 2564 สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดเผยข้อมูลว่าการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันที่สาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1. ไม่มี เขตเลือกตั้งที่ 2. จำนวน 1 คน เขตเลือกตั้งที่ 3. ไม่มี และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.) ทำการรับสมัครระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว