เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมรณรงค์


(15 ก.พ.64) นายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว กรรมการผู้จัดการตลาดสมบูรณ์โชคเมืองแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ COVID-19" จังหวัดสระแก้ว จำนวน 5 ตลาด ในระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณตลาดสมบูรณ์โชคเมืองแก้ว