เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชุมซักซ้อมคณะกรรมการคณะทำงานในการเลือกตั้งฯ


(22 มี.ค.64) สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานในที่ประชุม พร้อมผู้อำนวยการทุกกอง หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมซักซ้อม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เพื่อให้การดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว