เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย เทศบาลเมืองสระแก้ว


(6 ก.ย.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอย เทศบาลเมืองสระแก้ว ให้การต้อนรับคณะศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดขยะมูลฝอย และขยะติดเชื้อ พร้อมตรวจตัวอย่างน้ำประปาที่ใช้ภายในศูนย์พักคอย Community Isolation เทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมให้คำแนะนำด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในโรงนอนของผู้ป่วย ณ ศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลเมืองสระแก้ว ที่โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง