เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ขอขอบคุณ คุณทศพล อู่แก้ว มอบผลไม้ให้ศูนย์พักคอย


(7 ก.ค.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอย รับมอบผลไม้ (สับปะรดภูแล และฝรั่งแช่บ๊วย )จากคุณทศพล อู่แก้ว ให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองสระแก้ว (Community Isolation) ที่โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง จึงขอขอบคุณ มา ณ ที่โอกาสนี้