เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ขอขอบคุณ คุณกัญญลักษณ์ มานินทวีพัฒน์ มอบหมี่กรอบให้ศูนย์พักคอย


(6 ก.ค.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอย รับมอบหมี่กรอบ จำนวน 50 ห่อ จากคุณ กัญญลักษณ์ มานินทวีพัฒน์ ให้กับทางเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อใช้ในศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลเมืองสระแก้ว ที่โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง จึงขอขอบคุณ มา ณ ที่โอกาสนี้