เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ขอขอบคุณ หจก.วี แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคฯ


(11 ต.ค.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายเสรี สุขกุล เลขานุการนายกฯ นายธณกฤต ทูคำมี เลขานุการนายกฯ นายนพดล จัดพล ที่ปรึกษานายกฯ นายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจ ผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมรับมอบน้ำดื่ม ข้าวกล่อง ขนม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเครื่องอุปโภคบริโภค จากห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ ซิตี้ มอบให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองสระแก้ว (Community Isolation) ที่โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง จึงขอขอบคุณ มา ณ ที่โอกาสนี้