เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ขอขอบคุณ​ คุณ​เจ้หมวย​ เจ้น้อย​ มอบกน้ากากอนามัย​ให้ศูนย์​พัก​คอย


(10 ต.ค.64) นายตระกูล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอย​ รับมอบหน้ากาก​อนามัย​ จากคุณจุฑาพร โตศิริพัฒนา และคุณธนัญญา แซ่ลี้ ​ ให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองสระแก้ว (Community Isolation) ที่โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง จึงขอขอบคุณ มา ณ ที่โอกาสนี้