เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ขอขอบคุณ ชมรมลีลาศ +กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองสระแก้ว มอบสิ่งของอุปโภคฯ


(8 ต.ค.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายธณกฤต ทูคำมี เลขานุการนายกฯ นายนพดล จัดพล ที่ปรึกษานายกฯ นายธวัชชัย บุญปลูก สท.เขต 3 นายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับมอบน้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค จากกลุ่มชมรมลีลาศเทศบาลเมืองสระแก้ว และกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองสระแก้ว มอบให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองสระแก้ว (Community Isolation) ที่โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง จึงขอขอบคุณ มา ณ ที่โอกาสนี้