เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) สังกัดกองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557


(วันนี้ 18 พ.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้ออนุสรณ์) โดยมีนางอรวรรณ นัดนะรา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้ออนุสรณ์ กล่าวรายงาน นายสมโภชน์ (รองฯนายกฯ) กล่าวว่า ในการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 นั้น เพื่อให้ผู้ปกครองทราบโครงสร้างเวลาเรียนของนักเรียนเกณฑ์การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) สังกัดกองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว