เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้สนับสนุนน้ำดื่ม พร้อมเครื่องดื่มชูกำลัง ให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว


(วันนี้ 29 พ.ค.) นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ได้มอบหมายให้นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศบาลเมืองสระแก้ว  นำเจ้าหน้าที่เทศบาลช่วยเหลือสนับสนุนน้ำดื่มให้กับหน่วยงานทหารที่ประจำเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย หลังจากมีเหตุการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติ  โดยเจ้าหน้าที่ทหารได้วางกำลังชุดสายตรวจในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมในหลายพื้นที่จำนวน 635  จุด  (ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน) ของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งทางพันเอกเลอพงษ์ ศิริวัฒน์  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว ยินดีรับสนับสนุนเครื่องอุปโภค  บริโภคแก่เจ้าหน้าที่ทหาร  จากหน่วยงานต่างๆ  และทางเทศบาลเมืองสระแก้วได้ให้การสนับสนุนในเรื่องน้ำดื่ม พร้อมเครื่องดื่มชูกำลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร ต่อไป