เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


นายกฯเขียด อบรมทัศนศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2 จังหวัดปัตตานี


(วันนี้ 19 มิ.ย.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว อบรมทัศนศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2 เรื่อรากเหง้าของความรุนแรง และการแสวงหาทางออกด้วยกระบวนการสันติภาพ หลักสูตรประกาศนีย์บัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคม สันติสุข รุ่นที่ 5 จังหวัดปัตตานี ในระหว่างวันที่ 18-22 มิ.ย.57