เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้วเข้าตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557


วันนี้ (26 มิ.ย. 57) เทศบาลเมืองสระแก้วเข้าตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลศาลาลำดวน