เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม(ตลาดนัดขยะรีไซเคิล)


 (วันนี้ 18 ก.ค. 57)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานชุมชน ประชาชนชุมชนเมืองย่อยที่ 4 (บ้านใหม่คลองปูน) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม(ตลาดนัดขยะรีไซเคิล) ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่คลองปูน  โดยภายในงานดังกล่าวได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ในการนำขยะที่เหลือใช้แล้วมาประดิษฐ์พร้อมทั้งสาธิตการประดิษฐ์ของใช้จากขยะ  ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะและจำแนกราคาขยะในแต่ละประเภท  โดยร้านกิจวิโรจน์สาขาอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นางน้ำฝน อิ่มจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นายสัญญา ว่องไวอมรเวช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมในพิธีเปิด