เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


วันนี้ (31 ส.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย จังหวัดกระบี่ ด้วยสมาคมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและส้รางความเข้มแข็งให้แก่สมาคมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งศึกษาดูงานกลุ่มสตรีสหกรณ์เครื่องหอมเมืองสระแก้ว ณ สตรีสหกรณ์เครื่องหอมเมืองสระแก้ว (ชุมชนเมืองย่อยที่ 3)