เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสระแก้ว (โรงฆ่าสัตว์)


(8 ต.ค.) นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เป็นประธานในการประชุม  พร้อมคณะผู้บริหาร  ร่วมกับส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้แทนเทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสระแก้ว  (โรงฆ่าสัตว์)  เพื่อที่จะสรรหารผู้ที่จะมาดำเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสระแก้ว (โรงฆ่าสัตว์)  ต่อไป