เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องสุขาสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสระแก้ว


(12 พ.ย.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้ออกดูแลความเรียบร้อยการปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องสุขาภายในอาคารสถานีขนส่งฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ โดยได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 10 - 17 พ.ย.57 และในระหว่างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาสถานีขนส่งฯ ได้ขอความอนุเคราะห์รถสุขาเคลื่อนที่จากเทสบาลตำบลเขาฉกรรจ์ มาไว้บริการชั่วคราว ในระหว่างนี้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้ห้องสุขาของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสระแก้ว