เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลนายูง จ.อุดรธานี


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี และนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลำบลนายูง จังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของเทศบาลตำบลนายูง จำนวน 66 คน