เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะทำงานโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะบ้านเนินรัตนะ 1,2 ครั้งที่ 3


(11 ธ.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะบ้านเนินรัตนะ 1,2 เมืองสระแก้ว ครั้งที่2 ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว