เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมงานประเพณีศาลหลักเมือง ประจำปี 2557


วันนี้ (16 ธ.ค.57) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ได้จัดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดสระแก้ว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นสื่อสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยในปีนี้จัดงานประเพณีสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2557 โดยในวันที่ 16 ธันวาคม ได้จัดให้มีพิธีเปิดงาน เริ่มเวลา 07.00 น. ตักบาตรพระสงฆ์ 88 รูป พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ส่วนภาคค่ำทุกคืนชมการแสดงมหรสพและเลือกซื้อสินค้า OTOP สินค้าพื้นเมืองมากมายทุกปี จัดหวัดสระแก้ว จัดงานสมโภชศาลหลักเมือง เนื่องจากจังหวัดสระแก้วได้รับการสถาปนาให้เป็นจังหวัดใหม่ลำดับที่ 74 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนจังหวัดสระแก้ว จึงสร้างศาลหลักเมืองแบบปรางค์ในปริมณฑลสวนกาญจนาภิเษก ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมทั้งจัดทำเสาหลักเมืองจากต้นชัยพฤกษ์ ที่มีคุณลักษณะต้องตามโบราณประเพณี สูง 3.50 เมตร และได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมยอดเสาหลักเมือง และแผ่นทองดวงเมืองของจังหวัดสระแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2539 ซึ่งจังหวัดสระแก้วจัดให้มีพิธีสมโภชและเฉลิมฉลองศาลหลักเมืองขึ้นในทุกปี ซึ่งปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2557 ศาลหลักเมืองเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรงใจ ในการจัดสร้างขึ้น เป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 และเป็นศูนย์รวมขวัญกำลังใจ และความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่พสกนิกรชาวสระแก้ว กำหนดการ (ภาคค่ำ) วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2557 ภาคค่ำ เลือกซื้อสินค้า OTOP และเครื่องอุปโภคบริโภคของจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งชมมหรสพตลอดงานทุกวัน ดังนี้ - วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 18.30 – 22.00 น. พบกับการแสดงดนตรีวาไลท์ตี้ - วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 – 22.00 น. พบกับการแสดงดนตรีหมอลำคำเกลี้ยง - วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 18.30 – 22.00 น. พบกับการแสดงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา - วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 18.30 – 22.00 น. พบกับการแสดงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวัฒนานคร - วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 18.30 – 22.00 น. พบกับการแสดงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสระแก้ว