เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


มอบของขวัญวันเด็ก 2558


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีื้ นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ มอบของขวัญ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว และโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ และหน่วยงานที่ขอการสนับสนุน โดยมีโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว และชุมชนเมืองย่อยที่ 19 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและความต้องการของเด็กและเยาวชนกับการปลูกฝังให้เด็กเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป ในอนาคต