เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี 2557


วันนี้ (19 ก.พ.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี 2557 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. การอนุรักษ์ภูมิปัญญารำพื้นเมือง , 2. รำไม้พลอง , 3. การฝึกอบรมทักษะและเล่นเปตอง ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว วัดสระแก้วพระอารามหลวง