เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นการศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2557


วันนี้ (20 ก.พ.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นการศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเทศบาล2 (บ้านลัดกะสัง)