เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยม และลักษณะอันพึงประสงค์(เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ประจำปีการศึกษา 2557


วันนี้ (26 ก.พ.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยม และลักษณะอันพึงประสงค์(เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเทศบาล1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2558