เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประเมินสมรรถภาพทางกายตามโครงการโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีวิถีคนเมือง เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2558


วันนี้ (5 มี.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประเมินสมรรถภาพทางกายตามโครงการโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีวิถีคนเมือง เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2558 ณ สวนสาธารณสระแก้ว - สระขวัญ